Winstgroei en schaalvergroting zijn al jaren sleutelwoorden in onze economie. De ervaring leert dat dit uiteindelijk leidt tot verschraling waaruit zelden of nooit succesvol nieuwe ontwikkelingen gelanceerd worden. Vernieuwing begint steevast op kleine schaal. Het zijn de gepassioneerde kleine ondernemers van nu met een duidelijke visie en missie die de succesvolle bedrijven van de toekomst zullen vormen. Apple, Microsoft, Ikea, het zijn allemaal sprekende voorbeelden van miljarden-bedrijven die nog niet zo gek lang geleden in een klein schuurtje zijn begonnen!

Wij vinden al sinds onze oprichting dat reële winst en groei verscholen zit in kleinschaligheid, kleine zelfstandige eenheden die vervolgens best deel mogen uitmaken van een groter geheel. Onze aandacht gaat niet specifiek naar het nog groter worden van grote bedrijven, maar het cultiveren van de ondernemersgeest binnen bedrijven. Het vormen van kleine, zelfstandige eenheden die opereren onder een gemeenschappelijke vlag. Dit is volgens ons de enige manier om de uit de kluiten gewassen overhead terug te dringen en de aandacht terug daar te leggen waar het hoort, vernieuwing en ontwikkeling. Managers horen ondersteunend te zijn voor de productieve werknemers en niet leidend voor enkel eigen interesse en promotie. Kijk maar naar het bankwezen of de financiële sector in het algemeen waar de toevloed van managers uiteindelijk het eigen Waterloo worden voor een bedrijf.

Geen echt wereldschokkend nieuws, maar wij zullen ons vernieuwd inzetten voor ons motto:

“groot zijn door klein te blijven”